استفاده از shortcode در زمینه های دلخواه وردپرس

راه حل استفاده از shortcode ها یا کدهای کوتاه وردپرس در زمینه های دلخواه

به طور پیش فرض امکان استفاده از shortcode ها در زمینه دلخواه وردپرس وجود ندارد. به همین دلیل نیاز است که shortcodes را داخل زمینه دلخواه ویژه اجرا کنید.

برای این کار کافیست کد زیر را داخل هر صفحه ای که میخواهید نشان دهید، قرار دهید. توجه داشته باشید که به جای your_custom_field_here نام زمینه دلخواه رو وارد کنید.

حال می توانید از کدهای کوتاه به راحتی در زمینه های دلخواه سایت خود استفاده کنید.