نمایشبایگانی

معرفی ۱۰ فیلتر پست وردپرس بسیار کاربردی

معرفی ۱۰ نوع فیلتر پست بسیار کاربردی که در وردپرس استفاده می شود تقریبا مهمترین قسمت جدا نشدنی از وردپرس کوئری ها هستند که باعث می شوند پوسته استاتیک وب سایت وردپرسی، داینامک شود. در اینجا قصد داریم تا ۱۰

افکتهای زیبا برای نمایش مطالب وب سایت

آموزش استفاده از افکتهای زیبا برای نمایش مطالب وب سایت شما در خیلی از مواقع برای نمایش مطالب وب سایت های خود نیاز داریم تا جعبه هایی را قرار دهیم تا تصویر و عنوان مطلب را به زیبایی